www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Počítačová telefónia


Faxový server

Určenie systému

Faxový server je zariadenie, ktoré slúži pre firmy a organizácie, ktoré majú vyšší počet odosielaných a prijímaných faxových správ. Faxový server môže slúžiť pre desiatky až stovky používateľov súčasne, ktorí komunikujú so svojimi zákazníkmi prostredníctvom faxových dokumentov. Z uvedeného vyplýva, že zariadenie nahrádza "klasické" faxové prístroje, čím sa šetria finančné prostriedky na ich údržbu, skracuje sa čas na vybavenie obchodného prípadu a zvyšuje sa tým efektivita daných pracovníkov a celej organizácie.


Popis činnosti

Faxový server dokáže odoslať ľubovoľné množstvo faxových dokumentov a to priamo z počítača, na ktorom sú dané dokumenty napísané. Používatelia tohto zariadenia sa nemusia zaoberať s odoslaním listu, pretože systém to vykoná za nich a to v čase, ktorý odosielateľ dokumentu požaduje. Viaceré dokumenty je možné odoslať ako jeden faxový dokument a zároveň v čase, keď je odosielanie lacnejšie. Zariadenie je natoľko inteligentné, že používateľov upozorní na každý nový prijatý fax alebo na neúspešné odoslanie faxu.
Faxový server umožňuje odoslanie dokumentu priamo z aplikácií ako je World, Excel, PowerPoint jednoduchým spôsobom cez tlačítko TLAČ na nástrojovej lište. Zariadenie umožňuje odoslať a prijímať dokumenty ako e-mail s faxovou adresou pomocou e-mailového klienta nainštalovaného na vašom počítači (Microsoft Outlook, Lotus Notes, atď.). Tú istú správu je možné odoslať e-mailom, ale aj faxom, pričom k tejto správe je možné priložiť súbory - Word, resp. Excel.
V prípade využitia API Toolkit systém môže automaticky faxovať dokumenty, ktoré obsahujú dynamicky generované informácie ako je kontakt, stav účtu, atď., čo je ideálne pre osobné faxové rozosielanie, keď môže byť každý fax individuálny.


Hlavné výhody

 • Odoslanie dokumentu priamo zo svojho počítača na príslušné faxové číslo
 • Kontrola odoslaných resp. neodoslaných faxov
 • Oznámenie o prijatom faxe
 • Možnosť blokovania čísiel
 • Prednostné zaslanie urgentných dokumentov
 • Nastavenie času odosielania dokumentov (napr. mimo špičky)
 • Odosielanie viac stranových dokumentov v jednom faxe
 • Podpora až pre 60 faxových liniek súčasne
 • Automatické opakovanie zasielania faxu (pri obsadenej linke)
 • Opätovné nadväzovanie spojenia po prerušení linky (odoslanie len chýbajúcich stránok)
 • Nastavenie faxovej linky len pre príjem, resp. odoslanie faxov
 • Automatická archivácia odoslaných a prijatých faxovechal odkaz, dátum a čas zaznamenania odkazu
 • vlastná (osobná) schránka pre faxové správy prístupná po zadaní PIN kódu, čím je zaručená ochrana odkazov
 • vzdialená kontrola programov faxového servera
 • podpora jazykov - anglický, francúzsky, nemecký, maďarský, taliansky, polský, a ďalšie


Technické údaje

 • PC v konfigurácii bežne dostupnej na trhu
 • podpora faxových liniek s prevolbou DID
 • podpora ISDN PRI a ISDN BRI faxových kariet
 • Faxový modem, resp. inteligentná faxová karta DIALOGIC
 • Operačný systém Windows 98/NT/2000/XP
 • pružná rozširovateľnosť systému až do 60 faxových liniek
 • programové vybavenie


Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.