www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Vyrozumievacie a varovné systémy


Zabezpečovacie zariadenie GSM Alarm

Zabezpečovacie zariadenie je výkonné zariadenie, ktoré využíva mobilnú telefónnu sieť GSM. Narušenie kontrolovaného objektu je okamžite signalizované zavolaním na predvolené číslo mobilného telefónu.


GSM ALARM sníma stav vstupného portu, na ktorý môžu byť pripojené nasledovné zariadenia, samostatne alebo sériovo zapojené do zabezpečovacieho okruhu:
 • dverový kontakt
 • pohybové alebo hlukové čidlo
 • čidlo rozbitia skla
 • dymový hlásič požiaru alebo detektor úniku plynu
 • výstup z elektronickej zabezpečovacej ústredne a pod.

V prípade zmeny stavu (narušenie objektu, požiar,….) GSM ALARM zavolá na užívateľom definované číslo mobilného telefónu (definované môžu byť až dve telefónne čísla). Na displeji volaného telefónu môže užívateľ vidieť, že ho volá GSM ALARM a podniknúť vhodné kroky na zabránenie vzniku škody.

GSM ALARM sa skladá z dvoch hlavných častí - riadiacej jednotky a mobilného telefónu GSM. Riadiaca jednotka, ktorej súčasťou je aj univerzálny držiak mobilného telefónu, umožňuje:
 • snímanie stavu vstupného portu
 • ovládanie a napájanie pripojeného GSM telefónu
 • konfigurovanie zariadenia prepínačmi (typ telefónu, časové parametre, režim a algoritmus signalizovania)
 • pripojenie externého vypínača GSM ALARM-u
 • ovládanie externého varovného zariadenia (napr. siréna, maják,….)
 • optickú signalizáciu GSM ALARM-u LED diódami
 • internú akustickú signalizáciu narušenia objektu


Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.