www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Záznamové zariadenie ReDat3

V oblasti digitálneho záznamu zvuku je spoločnosť Karpatech s.r.o., Liptovský Hrádok partnerom akciovej spoločnosti Retia, renomovaného výrobcu záznamových zariadení ReDat, ktorú úspešne zastupuje na slovenskom trhu. V roku 2002 udelil výrobca systému ReDat spoločnosti Karpatech s.r.o. štatút APLIKAČNÝ PARTNER pre Slovenskú republiku v oblasti predaja, servisu a údržby záznamových zariadení.

Digitálne záznamové zariadenie Redat je založené na koncepcii nezávislých modulov. Takáto koncepcia umožňuje využiť všetky výhody PC techniky ako je nízka cena HW vybavenia, bezproblémové začlenenie periferných zariadení alebo integrácie do LAN/WAN sietí. Dátová nezávislosť kľúčového modulu - záznamového servera prináša možnosť začlenenia ľubovoľného typu dát pre záznam a prehrávanie. Vlastné spracovanie dát a beh aplikácií zabezpečujú moduly typu "klient". To je z pohľadu výrobcu i užívateľa veľmi dôležité. Na rovnakom základe je možné vytvoriť jednak pomerne jednoduché zariadenie, ale aj zložitý systém prispôsobený náročným požiadavkám užívateľa. Ďalšou cennou vlastnosťou je možnosť postupného rozširovania zariadenia - váš systém doteraz využívaný len pre záznam telefónnych hovorov vám môže slúžiť aj ako video-monitoring objektu.

Digitálne záznamové zariadenie je zariadením už tretej generácie, pričom umožňuje záznam a archiváciu hlasovej a dátovej komunikácie na analógových a digitálnych linkách, rádiostaniciach, no oproti druhej generácii umožňuje i záznam analógového videa a IP telefónie. Zariadenie využívajú rôzne organizácie a spoločnosti, ako sú napr.: zdravotné služby, hasičské zbory, chemické podniky, banské prevádzky, obchodníci s cennými papiermi, bankové inštitúcie, zložky ministerstva vnútra a obrany, spoločnosti zaoberajúce sa ponukou tovaru prostredníctvom katalógov, ...

Všetky hovory sa ukladajú na vnútorný pevný disk, pričom spoľahlivosť ukladania informácií zvyšuje možné použitie RAID systému s dvoma HDD. Ako externú zálohu(archiváciu) je možné použiť lacnú a spoľahlivú technológiu DVD-RAM. Všetky karty sú PCI a je ich možné vzájomne kombinovať. Systém umožňuje zaznamenávať prevádzku až na 64 linkách(v prípade priemyselného prevedenia) .

Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.