www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Počítačová telefónia


Hlasová pošta

Určenie systému

Integrovaná hlasová pošta (odkazová služba) je zariadenie, ktoré dokáže nahradiť desiatky až stovky bežných telefónnych záznamníkov prostredníctvom odkazových schránok, pričom poskytuje oveľa väčší komfort pre používateľa. Môže zabezpečiť záznamník pre každý telefón v pobočkovej telefónnej ústredni. Zachytí každý hovor smerujúci na pobočkovú linku v neprítomnosti volaného alebo počas obsadenia jeho linky iným volaním.


Popis činnosti

Najčastejšie využitie hlasovej pošty je v prípade, že na klapku v pobočkovej ústredni prichádza volanie, ktoré nik nedvíha. Ústredňa preto vykoná presmerovanie hovoru na niektorú z liniek hlasovej pošty. Hlasová pošta získa z ústredne informáciu o tom, z ktorej klapky bol hovor na ňu presmerovaný. Ďalej sa pošta chová ako bežný telefónny odkazovač. Prehrá úvodný pozdrav odkazovej schránky, ktorá prislúcha pôvodne volanej klapke a nahrá správu. Po zaznamenaní správy môže volajúci položiť.
Majiteľ odkazovej schránky môže byť na nový odkaz upozornený blikajúcou LED diódou na svojom telefóne, výpisom na displeji alebo krátkym zvonením telefónu. Každá hlasová správa môže byť zaslaná aj na elektronickú adresu majiteľa odkazovej schránky prostredníctvom počítačovej siete (Internet, Intranet). Takto si môže majiteľ vyzdvihnúť svoje odkazy zo svojej e-mail-ovej schránky alebo z ktoréhokoľvek telefónu (telefónneho automatu) s tónovou voľbou.


Výhody

  • majitelia odkazových schránok neprídu o kontakt s volajúcim počas vlastnej neprítomnosti ani počas hovoru s iným účastníkom,
  • nepretržitá prevádzka 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
  • ochrana odkazovej schránky prístupovým heslom, možnosť zmeny hesla majiteľom schránky
  • môžnosť komunikovať so systémom hlasovej pošty vo zvolenom jazyku, ak je súčasťou systému (slovenčina, angličtina, nemčina, …),
  • možnosť archivácie nových prijatých správ podľa želania majiteľa odkazovej schránky.


Možnosti ďalšieho rozšírenia systému a poskytovaných služieb

  • možnosť rozšírenia priepustnosti systému o pripojenie ďalších telefónnych liniek,
  • možnosť rozšírenia o ďalšie odkazové schránky,
  • možnosť postupného rozšírenia o ďalšie svetové jazyky
  • možnosť doplnenia služieb systému o podávanie hlasových informácií (hlasový informačný systém), automatické prepájanie hovorov podľa želania volajúceho (automatická spojovateľka).


Technické údaje
Pripojenie: na linky pobočkovej telefónnej ústredne
Počet prístupových tel. liniek:neobmedzený
Zloženie systému:riadiace PC v konfigurácii bežne dostupnej na trhu (napr. : CPU 1 GHz, 64 MB RAM, 20 GB HDD, VGA), hlasové karty Dialogic, (Dialog/4, D/4PCI), operačný systém Windows 98/ 2000/XP, programové vybavenie.
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.