www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Digitálne záznamové zariadenia


ReDat3 digitálny záznam IP telefónie

Myšlienka konvergencie hlasových a dátových komunikácií nie je nová, avšak riešenia typu ISDN alebo ATM nikdy nezasiahli záujem všetkých. Až celosvetove rozšírenie siete internet a liberalizácia telekomunikačného trhu umožnili sieťam s prenosom informácie pomocou IP protokolu preukázať svoju schopnosť stať sa univerzálnym prenosovým prostredím. Dnes je už bežné riešenie vnútrofiremnej komunikácie cestou "IP". Mnohé firmy majú zriadený hlasový kontakt I cez webové stránky. Na tieto okolnosti zareagoval aj výrobca záznamových zariadení začlenením záznamu IP telefónie do systému ReDat3.

Záznamové zariadenie je začlenené do siete cez vyčlenené porty switchov, ktoré sú konfigurované pre zrkadlenie dát virtuálnej privátnej siete IP telefónov, tzv. SPAN porty. Prípadne je možný aj "priposluch" dátového spoja cez HUB. Záznam komunikácie je vykonávaný rozborom RTP paketov a paketov signalizačných protokolov.

Pripojenie záznamového zariadenia do štruktúry systému IP telefónie je teda pasívne a záznamové zariadenie žiadnym spôsobom neovplyvňuje a neriadi IP ústredňu, nevyužíva konferenčné spojenia a neobmedzuje kapacitu IP ústredňu. Riešenie je ideálne pre záznam väčšieho počtu kanálov (desiatok až stoviek), napr. pre kontaktné centrá.


Podľa začlenenia do štruktúry LAN/WAN siete je možné vykonávať záznam:
  • len vonkaších spojení
  • záznam von a dovnútra segmentu siete
  • koncových telefónov


Záznamové zariadenie umožňuje viacvstupové pripojenie, každý SPAN port je privedený na zvláštny vstup Ethernet záznamového zariadenia. Ako vstupné interface karty slúžia komerčné jedno alebo viacvstupové karty Ethernet. Počet portov je daný počtom switchov, z ktorých je nutné dáta IP telefónie prijímať. Switche vyšších kategórií podporujú tzv. "TRUNK SPAN PORT" čo je zreťazenie SPAN portov z viacerých switchov a koncentrácia do jedného.

Nastavenie vstupov a podmienok záznamu je teda odlišné od "klasickej telefónie". Práca so zaznamenanými hovormi je však rovnaká - hovory sú doplnené o údaje typu číslo pobočky, čas, trvanie, identifikácia účastníkov, atď., podľa ktorých je možné záznam v databázi ľahko vyhľadať a prehrávať.

Súčasná uvolnená verzia SW zariadenia ReDat podporuje IP telefóniu firmy Cisco, do verzie Call Manager 3.1.2. Podpora pre IP telefóniu ďalších výrobcov sa pripravuje.
Download
Informácie ku produktu Digitálny záznam IP telefónie vo formáte *.PDF
redatip.pdf [189 KB]
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.