www.karpatech.skKarpatech Notification Server
Jednotlivé sekcie stránky

Aktuality
Produkty a služby
Karpatech Notification Server
ReDat3
Digitálny záznam zvuku
Digitálny záznam videa
Digitálny záznam IP tel.
GSM Alarm
Hlasová pošta
Faxový server
Automatická spojovateľka
Partneri
Kontakty

Jednotlivé sekcie stránky

Digitálne záznamové zariadenia


ReDat3 viackanálový digitálny záznam zvuku

Záznamové zariadenie ReDat 3 zachováva všetky možnosti predchádzajúcej generácie záznamových systémov ReDat, vrátane pripojenia k bežným analógovým linkám a súčasne vykazuje mimoriadnu adaptabilitu pri pripájaní k digitálnym telekomunikačným rozhraniam.

ReDat 3 umožňuje pripojenie k 2 Mbit/s zväzkom (PCM, ISDN PRI), linkám ISDN BRI a rôznym firemným rozhraniam digitálnych telefónov pobočkových ústrední. Samozrejmosťou je spracovanie signalizácie z digitálnych liniek, čo umožňuje bezpečné spínanie záznamov a identifikáciu volajúcich. Pri pobočkových ústredňach je možné ďalšie údaje o spojení získať spracovaním výstupu SMDR portu alebo CTI integráciou, a tak vykonávať selektívny záznam len vybraných volaní, pobočiek alebo agentom centier pre obsluhu volaní (Call Centers)

ReDat 3 svojimi možnosťami pokrýva potreby objektívnej dokumentácie v policajných, zdravotníckych, dopravných a energetických dispečingoch. Rovnako vykazuje svoje prednosti v oblasti telefonického dealingu a v kontaktných centrách.


Zariadenie umožňuje pripojenie kartami:

APC ku
 • analógovej štátnej a pobočkovej linke
 • tiesňovej linke - 112, 150, 155, 158, 159
 • analógovému modulu digitálneho pobočkového telefónu
 • ďalším zdrojom analógového signálu - rádiostanice, mikrofóny, rozhlas, atď.


UDR ku
 • telefónnej prípojke euroISDN2
 • telefónnej prípojke euroISDN2 privedenej do ISDN pobočkovej ústredne
 • pobočkovej linke ISDN
 • digitálnemu pobočkovému prístroju s rozhraním Upo, So - Ericsson, Alcatel, Siemens, Kapsch,….


PCM2 ku
 • digitálnemu zväzku štátnych liniek
 • PCM priečka medzi pobočkovými ústredňami
 • 2Mbit/s so signalizáciou DSS1, QSIG, S7


Zobrazenie pripojenia ReDat3
Zobrazenie pripojenia digitálneho záznamového zariadenia ReDat3


Download
Infomácie ku produktu Digitálne záznamové zariadenie vo formáte *.PDF
redataudio.pdf [217 KB]
Kontakty
Copyright (c) 2021 Karpatech s.r.o. Všetky práva vyhradené.